ISSETI, meso me ne!

Trajnimet

Institucioni Shqiptar i Studimeve dhe Edukimit ne Teknologjine e Informacionit

kurse gjuhe te huaja

kurse

kurse Kompiuteri

kurse Kompiuteri

Matura Shteterore

Matura Shteterore

trajnime mesuesish

trajnime mesuesish

Certifikime te standardeve Evropiane

ECDL

Rreth nesh

Historiku i kompanise

ISSETI u krijua në Korrik 2003 nga një grup matematikanësh dhe informatikanësh shqiptarë nga Tirana Aktiviteti i trajnimit filloi në Shtator 2003 duke kompletuar një tërësi shërbimesh në fushën e ICT-së. Përgjatë gjysmës së dytë të vitit 2003 ISSETI pati sukses të plotë në trajnimin e qytetarëve shqiptarë në Teknologjinë e Informacionit. Krijimi i një stafi të kualifikuar instruktorësh dhe administratorësh sollën stabilitet dhe siguri për një bashkëpunim professional me kompani të ndryshme shqiptare.

Aktivitetet me te rendesishme

Projekt Trajnimi: Drejtoria e Informatikës dhe Statistikës së AlbTransport" në modulin Administrim Sistemi Windows 2000 Professional.
Projekt Trajnimi për specialistët e trafikut ajror ANTA (Albanian National Air Traffic Agency) në modulin Administrim UNIX AIX, kërkuar nga Lockheed Martin.
Projekt Trajnimi: Departameti i Financës së Vodafone në modulin Administrim Databaze dhe Microsoft Access.
Projekt Trajnimi: Drejtoria e Emergjencave, në modulin Formim Bazë Kompjuterik financuar nga UNDP (United Nations Development Program).
Projekt Kombëtar Trajnimi: Mësuesit e Informatikës së Shkollave të mesme të Shqipërisë, në disa module, financuar nga Ministria e Arsimit dhe Shkencës dhe “Cooperazione Italiana.”
Projekt e-Government me minibashkitë e Tiranës, në të cilin ISSETI zhvilloi dhe testoi një program menaxhini të gjendjes civile, i cili është në përdorim edhe sot, Financuar nga ISSETI.
Projekt Trajnimi: Administrata Publike e minibashkive të Tiranës, në modulet Formim Bazë kompjuterik dhe programin financiar Financa 5.9.
Projekt Trajnimi: Trajnimi i Stafit të PAMECA (Police Assistance Mission of European Community for Albania), në modulin Formim Bazë Kompjuterik dhe IT.
Isseti aderon ne Shoqaten Shqiptare te Teknologjise se Informacionit AITA si dhe ne Forumin SEE ICT te sektorit privat-bashkepunim rajonal I vendeve te Evropes Juglindore per inkurajimin dhe nxitjen e teknologjise se informacionit ne keto vende.

Statusi Aktual

N.G.O. (Organizatë Jo Qeveritare.)

Partnere

ISSETI ka një numër të konsiderueshëm partnerësh, lokalë dhe ndërkombëtarë:
Client

ISSETI

Te rejat e fundit

Kontakt

Ploteso te dhenat per te na kontaktuar!